Concept Maxima

De belangrijkste activiteit van een kledingbank is:

  • kleding inzamelen, sorteren en in de winkel presenteren;
  • bezoekers uit de doelgroep minima, gratis kleding laten uitkiezen;
  • door recycling van kleding een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving.

Het concept Kledingbank Maxima (voor minima) in de provincie Groningen kenmerkt zich daarnaast door:

 

Doelgroep

Maxima is een winkel voor mensen met een bijstands- of Wajonguitkering of een langdurigheidstoeslag.

Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZPers) met een inkomen tot 110% bijstand zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas.

 

Modezaak

De winkel is als een modezaak ingericht met paskamers. Mensen moeten het plezierig vinden om bij Maxima te winkelen. De openingstijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.30 uur. Maxima is open van maart t/m juni met de voorjaar/zomercollectie; van september t/m januari is de herfst/wintercollectie. Men kan twee keer per jaar komen winkelen, per persoon 10 verschillende kledingstukken en een paar schoenen.

 

Kleding

De aangeboden kleding is ongeveer 50% nieuw en 50% gebruikt, maar niet van nieuw te onderscheiden. Van de Belastingdienst is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Al meer dan 20 kledingzaken schenken Maxima nieuwe kleding; deze zaken kunnen de restwaarde van de geschonken kleding fiscaal verrekenen.

Maxima heeft ook sollicitatiekleding.

 

Voor en door de doelgroep

In de winkel werken voornamelijk mensen uit de doelgroep; deze krijgen begeleiding.

Nieuwe vrijwilligers hebben een proeftijd van 6 weken, daarna is er het vrijwilligerscontract.

Mensen zijn blij om weer zinvol werk te doen en met collega's te kunnen samenwerken.

 

Partners

Maxima werkt o.a. samen met gemeentebesturen, Maatschappelijk werk, GKB, Woningstichtingen, Humanitas, Vrijwilligersorganisaties, Sociale wijkteams, Voedselbanken, Speelgoedbanken, Lentis, NOVO, MEE Groningen, Humanitas HMD, SUN Groningen, kerken en FC Groningen.

Met scholen wordt een convenant van samenwerking gesloten over bestrijding van armoede.

 

Koffietafel met activiteiten

Er is een koffietafel; iedere bezoeker wordt uitgenodigd om een gratis kopje koffie te drinken.

Aan de koffietafel wordt de aandacht gevraagd voor de volgende activiteiten, die ertoe kunnen bijdragen om mensen een stap verder te brengen:

  • Pak een boek: Bezoekers vanaf 18 jaar kunnen naast kleding en een paar schoenen ook ieder
    half jaar een gratis boek uitkiezen.
  • Welke regelingen zijn er voor minima in de gemeente; veel potjes worden niet benut.
  • Voor kinderen is er een bezoek aan de Euroborg van FC Groningen.

Zie voor foto's en meer informatie: www.kledingbankmaxima.nl